Esta é a versão antiga da Dying Days. A nova versão está em http://dyingdays.net. Estamos gradualmente migrando o conteúdo deste site antigo para o novo. Até o término desse trabalho, a versão antiga da Dying Days continuará disponível aqui em http://v1.dyingdays.net.


arquivo
letras traduzidas
Home | Bandas | Letras | Reviews | MP3 | Fale Conosco
Letras: Mwng


1. Drygioni
2. Ymaelodi Â'r Ymylon
3. Y Gwyneb Iau
4. Dacw Hi
5. Nythod Cacwn
6. Pan Ddaw'r Wawr
7. Ysbeidiau Heulog
8. Y Teimlad
9. Sarn Helen
10. Gwreiddiau DWFN/Mawrth Oer Ar y Blaned Neifion


Drygioni

Drygioni
Wedi blino ar yr hen ddrygioni
Wedi laru ar yr hen ddrygioni
Nawr mae'r amser wedi dod i ddatganoli
Mae'n rhaid cael
Daioni
Dwi wedi cael fy hen siomi
Ar yr ochr orau o ddaioni
Nawr mae'r amser wedi dod i ddatganoli
Mae'n rhaid cael

O drygioni
Dwi wedi cael fy hen siomi
Ar yr ochr orau o ddrygioni
Nawr mae'r amser wedi dod i ddatganoli
Rhaid cynilo a chyd-dynnu
A chlustfeinio a chael babis
Iddynt gael
Drygioni
Woah oh oh oh oh ohYmaelodi â'r Ymylon

Mae'n hnw'n dweud bo' ni ar yr ymlon
Yn weiston bach ffyddlon, yn arw ac estron
Ac mae hi'n llugoer yn llygad y ffynnon
Ond ar yr ymylon mae'r danadl poethion

Ymaelodi â'r ymylon
Ymaelodi â'r ymylon
Ymaelodi â'r ymylon
Cosb pob un sydd yn anffyddlon

Mae'na s?m y cythraul canu
Sy'n arwahanu yn hollti a rhannu
Ac mae mae hi'n unig ar yr ymylon
Yn edrych o hirbell ar rywbeth sydd nepell

Ymaelodi â'r ymylon
Ymaelodi â'r ymylon
Ymaelodi â'r ymylon
Cosb pob un sydd yn anffyddlonY Gwyneb Iau

Cwyd dy bentan a dos lawr i'r de
Gad dy dreftadaeth mewn priodol le
Ble 'roedd cartref nawr mae gwagle llwyd

Pwy wnaeth daflu'r ffrwyth at ein llwyth?
Pwy all dalu'r pwyth?
Pwy a wyr?
Wyr?
Aaaaah

Adeiladu pontydd newydd sbon
Codi'r allor o weddillion bom
Golchi'r clwyf sy'n cadw dod yn ?

Pwy wnaeth daflu'r ffrwyth at ein llwyth?
Pwy all dalu'r pwyth?
Pwy a wyr?
Wyr?
Aaaaah

Hei! Gwyneb iau
I ti mae'r drysau ar gauDacw Hi

Dacw hi, a'i gwyneb mewn poen
Mae hi newydd gael ei phigo gan byr ar ei chroen
Mae'n gafael mewn papur cyfagos a'i daro ar y wal
Mae'n gadael gwennynen ar ?ydd yn sicr wedi ei dal

Mae hi'n ddoniol
(Mae hi'n ddoniol)
Mae'n sylwi pob dim
(Mae'n sylwi pob dim)
Ac mae'n medru gweld
Drwy gefn ei phen
Dim dioloch i'r drefn

Mae'n fore iau ac mae'n mynd i'r gwaith
Wrth gau ei drws mae hi'n tynnu at saith
Wrth gau ei ch?hag yr oerni mae hi'n colli pishyn punt
Mae'n ei bigo o fyny yn syth cyn troi n? mewn i'r gwynt

Mae hi'n ddoniol
(Mae hi'n ddoniol)
Mae'n sylwi pob dim
(Mae'n sylwi pob dim)
Ac mae'n medru gweld
Drwy gefn ei phen
Dim dioloch i'r drefn

Mae hi'n ddoniol
(Mae hi'n ddoniol)
Mae'n sylwi pob dim
(Mae'n sylwi pob dim)
Mae hi'n ddoniol
(Mae hi'n ddoniol)
Neith hi chwerthin ar ddim
(Neith hi chwerthin ar ddim)
Mae hi'n ddoniol
(Mae hi'n ddoniol)
Mae'n sylwi pob dim
(Mae'n sylwi pob dim)
Ac mae'n medru gweld
Drwy gefn ei phen
Dim dioloch i'r drefn
Unwaith drachefn
AmenNythod Cacwn

Tynnu nythod ar fy mhen trwy'r dydd
Pryd ddaw hyn i ben?
Tynnu clychod ar fy mhen trwy'r dydd
Pigo, pigo, pigo, pigo ar fy mhen trwy'r dydd

Paid dweud y drefn
Nyth cacwn

Tynnu nythod cacwn ar fy mhen pob awr or dydd
Tynnu nythod cacwn ar fy mhen pob awr or nos
Tynnu nythod cacwn ar fy mhen aca r ben fyffrindiau
Tynnu nythod cacwn ar fy mhen ac ar ben fy nheulu i gyd

Paid dweud y drefn
Nyth cacwn

Paid dweud y drefn
Nyth cacwnPan Ddaw'r Wawr

Digon i ddweud
Enough to say
Ond neb, neb i wrando
But no, no-one to listen
Digon i roi
Enough to give
Ond neb, neb i gymrd
But no, no-one to take it

Pan ddaw'r wawr
As dawn breaks
Dwi'n furddun hen ei lawr
I'm an abandoned ruin
Heb siw na miw
No sight or sound
Na chlychau ar yr awr
Nor bells upon the hour
Bwgan blin
Grotesque ghosts
Sy'n cuddio yn fy llun
Distort my vision
Ai sibrwd mud
Their mute whisper
Yn byddaru fy myd
Deafening my world

Telerau'n rhad
Cheapest rates
Ond dwi, dwi yn waglaw
But I, I am pennyless
Asgwrn cefn gwlad
Our spirited spine
Wedi ei dorri
Evaporated

Pan ddaw'r wawr
As dawn breaks
Dwi'n furddun hen ei lawr
I'm an abandoned ruin
Heb siw na miw
No sight or sound
Na chlychau ar yr awr
Nor bells upon the hour
Bwgan blin
Grotesque ghosts
Sy'n cuddio yn fy llun
Distort my vision
Ai sibrwd mud
Their mute whisper
Yn byddaru fy myd
Deafening my world

Pan ddaw'r wawr
As dawn breaks
Dwi'n furddun hen ei lawr
I'm an abandoned ruin
Heb siw na miw
No sight or sound
Na chlychau ar yr awr
Nor bells upon the hour (X2)Ysbeidiau Heulog

Fe gawsom ni ysbeidiau heulog
(Ysbeidiau heulog)

Ond ar y cyfan roedd hi'n dra cymlog
Ga i hyd yn oed awgrymu un-donog
Mewn cartre'llaith a dim gwres calonog

Ysbeidiau heulog

???????????? yr esgid yn gwasgu
(Esgidiau'n gwasgu)
Fe deimlo'n ni esgusion yn tasgu
(Esgusion, tasgu)

Ond ar y cyfan roedd y camau yn weigion
Y swigod coch yn llosgi fel gwreichion
Um cam ymlaen am ddwy aneffeithlon

Ysbeidiau heulog

Heulog oedd ein oariad ni
Heulog tan ddaeth glaw yn lliff

Ysbeidiau heulogY Teimlad

Y teimlad sy'n gyrru bobol i anghofio amser
Y teimlad sy'n gyrru ti i feddwl nad yw'r dyfodol mor fler
Y teimlad sydd yn dod a cyn sbarduno gobaith
Ti'n gweld y tywod llwch ond ti'n gweld fod yno flodau

Y teimlad, beth yw'r teimlad?
Y teimlad sydd heb esboniad
Y teimlad, beth yw'r teimlad?
Y teimlad sy'n cael ei alw'n gariad
Cariad, cariad, y teimlad

Mae hapusrwydd yn codi ac yn troi yn wir rhywbryd
Ac mae'n dangos fod yno rhywbeth mewn hyd yn oed dim byd
A pan mae'r teimlad yno mae bywyd yn werth parhau
Ond yn ei absenoldeb mae'r diweddglo yn agosau

Y teimlad, beth yw y teimlad?
Y teimlad, sydd heb esboniad?
Y teimlad, beth yw y teimlad?
Y teimlad, sy'n cael ei alw'n gariadSarn Helen

Mae tair cam, i'r nefoedd tân
Cam yn ? cham ymlaen
Chwenhych car, goddiweddyd
Cwyd Sarn Helen
Rwyf d'angen ar fy nhaith

Cerbyd coch sydd gan fy mam
Daw tair awr cyn Llandinam
Dwy awr hir ir brifddinas
Cwyd Sarn Helen
Rwyf d'angen ar fy nhaith

Lawr yn y dyffryn
Mae ma ffordd i ti ac i fi
Unwn yn unswydd
I gael dathlu'n bodolaeth ni

Cwyd Sarn Helen
Rwyf d'angen ar fy nhaithGwreiddiau Dwfn/Mawrth oer ar y Blaned Neifion

Dyma ein hawr
Ni ddaw unhryw arall heibo'r drws
A dyma ein llong
Un llyw a dau rwhyf in tywys ar ein taith

Dal dy ddwr mae'r ff?n canu
Adlewyrchu gofod fagddu

Yma yw lle dewisom ni
I gael plannu gwreiddiau dwfn
Ac yma yw'r lle ble mae'r gwaed yn drwm
Wrthi'n bygwth ein boddi

Dyma'n safle
Ni ddaw mwy o gyd ddigwyddiadau pryferth
A dyma fy rhif
Ymlith yr holl ystadegau di galon

Dal dy ddwr mae'r ff?n canu
Adlewyrchu gofod fagddu

Yma yw lle dewisom ni
I gael plannu gwreiddiau dwfn
Ac yma yw'r lle ble mae'r gwaed yn drwm
Wrthi'n bygwth ein boddi